General

Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via info@eventagent.nl.

EventAgent accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. EventAgent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

De informatie die door EventAgent wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EventAgent is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan EventAgent. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EventAgent.

Alle getoonde foto’s op de site zijn aangeleverd door derden en dienen als impressie van de desbetreffende accomodatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door EventAgent is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van EventAgent wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van EventAgent die op deze site van toepassing zijn.